Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Soolõime teemaleht. Sooline võrdõiguslikkus loodus- ja tehnikateaduste valdkonnas

Teemalehe eesmärk on avada aktuaalsemad soolise võrdõiguslikkuse teemad teaduse ja innovatsiooni valdkonnas ning toetab soolise võrdõiguslikkuse seaduses kehtestatud normide täitmist. Teemaleht annab ülevaate loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas soolise võrdsuse saavutamiseks püstitatud eesmärkidest ning on teejuhiks probleeme avavate allikate ja eri institutsioonide avaldatud publikatsioonide juurde.

Liik teemaleht
Valdkond
Sooline võrdsus
Loomise aasta
2014
Autor(id)
Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei