Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Sooline võrdsus

All topics

Millest sõltub soolõime edukus?

Erinevate riikide kogemustest soolõime strateegia rakendamisel on koorunud välja viis tegurit, millele tuleks tähelepanu pöörata, et soolõime strateegia rakendamise protsess oleks sujuv ja tulemus efektiivne.