Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

TEEL TASAKAALUSTATUD ÜHISKONDA III

Kogumiku 22 autorit pakuvad terviklikku vaadet soolise võrdõiguslikkuse arengule Eestis viimase kümne aasta jooksul.

Käsitlemist leiab muuhulgas naiste ja meeste positsioon tööelus, muutunud pereelu, naised ja mehed poliitikas, haridus ja sugu, kodanikuühiskonna areng, tervis ja vananemine, naistevastane vägivald, meedia roll, seksuaalne ahistamine, keskkonnaprobleemide kokkupuutepunktid soo ning soolise ebavõrdsusega, rändeküsimuse sooline dimensioon, naiste osalemine idufirmade tegevuses jpm.

Liik kogumik
Valdkond
Sooline võrdsus
Loomise aasta
2021
Autor(id)
Sotsiaalministeerium