Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Andmebaas

Pealkiri Liik Valdkond Aasta Autor(id)
Soolõime teemaleht. Sotsiaalkindlustus teemaleht Sooline võrdsus 2016 Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei
TEEL TASAKAALUSTATUD ÜHISKONDA III kogumik Sooline võrdsus 2021 Sotsiaalministeerium
Soolise võrdõiguslikkuse edendamine struktuurivahenditest rahastatud haridusprojektides uuring Sooline võrdsus 2020 Praxis, Sotsiaalministeerium
„Kellel on Eestis hea, kellel parem: võrdõiguslikkuse mõõtmise mudel“ uuring Sooline võrdsus 2016 Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei
Nügimismeetodite kasutamine soostereotüübivabade karjäärivalikute ja töötingimuste toetamiseks uuring Sooline võrdsus 2022 Kantar Emor
Riigieelarve naistele ja meestele. Vajaduspõhine eelarvestamine avalikus sektoris kogumik Sooline võrdsus 2011 Sheila Quinn, Sotsiaalministeerium, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei
Soolõime teemaleht. Tööturg teemaleht Sooline võrdsus 2014 Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei
Soolõime teemaleht. Sooline võrdõiguslikkus loodus- ja tehnikateaduste valdkonnas teemaleht Sooline võrdsus 2014 Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei
A book of practical methods from the Swedish Gender Mainstreaming Support Committee juhend Sooline võrdsus 2007 Gender Mainstreaming Support (JämStöd)
Soolõime teemaleht. Sugu ja soolisus haridusvaldkonnas I. Üldharidus teemaleht Sooline võrdsus 2014 Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei