Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2021

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring annab ülevaate Eesti inimeste hoiakutest ja kogemustest erinevates soolise võrdõiguslikkuse aspektist olulistes valdkondades (sh haridus-, töö- ja pereelu, lähissuhtevägivald, majanduslik toimetulek, otsuste tegemine nii poliitikas kui majanduses). Monitooringu tulemused on oluliseks ülevaateks soolise võrdõiguslikkuse olukorrast Eestis ja elanikkonna hoiakute ja kogemuste muutumisest ajalises vaates. Seni on monitooringut teostatud viiel korral (2016, 2013, 2009, 2005, 2003), seega on käesolev monitooring järjekorras juba kuues.

Uuringu tellis Sotsiaalministeerium ning selle läbiviimist rahastati Norra Toetused 2014–2021 projektist.

 

Liik raport
Valdkond
Sooline võrdsus
Loomise aasta
2021
Autor(id)
Kantar Emor