Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Soolõime teemaleht. Sooline võrdõiguslikkus - mõisted ja mõõtmine

Teemalehe eesmärk on anda ülevaade soolise (eba)võrdsuse mõõtmisest ja sellega seotud mõistetest. Teemaleht tutvustab soolise võrdõiguslikkuse indeksite ja sootundlike indikaatorite arendamist ja olemasolu rahvusvahelisel tasandil ning juhatab lugejaid nende andmete ja allikate juurde, mis võimaldavad saada taustandmeid Eesti soosüsteemi kohta, aga ka selle võrdluses teiste riikidega. Teemalehes on kirjeldatud rahvusvahelisi andmebaase, mille indikaatorid ja muu info võib kaasa aidata soolise võrdõiguslikkuse poliitikate väljatöötamiseks ja olla sooliste mõjude analüüsimiseks vajalikuks taustteabeks.

Liik teemaleht
Valdkond
Sooline võrdsus
Loomise aasta
2015
Autor(id)
Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei