Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Soolõime teemaleht. Sugu ja soolisus haridusvaldkonnas II. Kutse- ja kõrgharidus

Teemalehe eesmärk on avada aktuaalsemad kutse- ja kõrghariduse ning soolise võrdõiguslikkuse teema kokkupuutevaldkonnad ning toetada soolise võrdõiguslikkuse seaduses kehtestatud normide täitmist, sh. sooaspekti läbivat arvestamist õppeasutuste tegevustes. Teemaleht annab ülevaate kutse- ja kõrgharidusele püstitatud eesmärkidest soolise võrdsuse saavutamiseks ning on teejuhiks probleeme avavate/selgitavate allikate ja erinevate institutsioonide poolt avaldatud publikatsioonide juurde.

Liik teemaleht
Valdkond
Sooline võrdsus
Loomise aasta
2014
Autor(id)
Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei