Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

Soolise võrdsuse mõõtmine

Mõõtmiseks kasutatakse soopõhist statistikat, sootundlikke indikaatoreid ja kombineeritud indikaatoreid ehk soolise võrdsuse (või võrdõiguslikkuse) indekseid.

Kui poliitika kavandamiseks on vaja läbi viia uuringuid, siis tuleks uurimuse lähteülesandesse kindlasti sisse kirjutada tingimus, et uuringu tegemisel tuleb koguda ja esitada andmed ja uuringu tulemused meeste ja naiste kohta eraldi, sh tuua välja soolised lõhed.

Võimaluse korral tuleb kirjeldamisel kasutada vastavas valdkonnas soolise võrdsuse mõõtmiseks väljatöötatud indikaatorite andmeid (nii Eestis kui ka Euroopa Liidus).

Näiteks soolise palgalõhe indikaator, naiste ja meeste oodatav eluiga, kuni 6aastaste väikelastega vanemate sooline hõivelõhe jt. Euroopa Liidu tasandil on töötatud välja indikaatorid Pekingi eesmärkide saavutamise mõõtmiseks (valida alajaotusest Beijing Platform for Action). 

Vaata lisaks soolõime teemalehte “Sooline võrdõiguslikkus – mõisted ja mõõtmine