Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

„Kellel on Eestis hea elada“

Uuringu “Kellel on Eestis hea elada, kellel parem?” eesmärk oli välja töötada mudel Eesti võrdsuse olukorra seireks. Mudel võimaldab mõõta ja võrrelda eri elanikkonnarühmadesse kuuluvate inimeste olukorda, võimalikku mahajäämust, heaolu, juurdepääsu mitmesugustele hüvedele ja teenustele ning nende kaasalöömise võimalusi otsuste tegemisel.

Uuringu andmed ja analüüsi tulemused on koondatud selliste tunnuste kaupa nagu sugu, vanus, rahvus, puude olemasolu ja seksuaalne orientatsioon.

Loe edasi: “Kellel on Eestis hea, kellel parem? Võrdõiguslikkuse mõõtmise mudel”