Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

Institutsioonid

Riigiasutused, kelle üheks peamiseks eesmärgiks on soolise võrdõiguslikkuse edendamine, on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik. Valitsust nõustav roll on soolise võrdõiguslikkuse nõukogul

Kohustus edendada soolist võrdõiguslikkust on siiski ülalmainitud asutustest palju laiem ning hõlmab kõiki riigi- ja kohalike omavalitsusüksusi, haridus-, teadus- ja koolitusasutusi ning tööandjaid. 

Eestis tegutsevad mitmed vabaühendused, kes toetavad soolise võrdõiguslikkuse edendamist.

Valdkonnas tegutsevad ka rahvusvahelised organisatsioonid.