Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu on Vabariigi Valitsusele soolise võrdõiguslikkuse küsimustes nõu andev organ, mis moodustati 2013. aastal soolise võrdõiguslikkuse seaduse alusel.

Nõukogu liikmeskond on mitmekesine ning hõlmab soolise võrdõiguslikkuse institutsioone, siht- ja sidusgruppide esindusorganisatsioone ning poliitiliste otsustajate esindajaid. Nõukogu esimees on Tallinna Tehnikaülikooli innovatsioonipoliitika ja tehnoloogia valitsemise õppetooli juhataja professor Rainer Kattel.

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu töö tehnilise korraldusega tegeleb Sotsiaalministeerium. 

Nõukogu ülesandeks on:

  • kinnitada soolise võrdõiguslikkuse poliitika üldsuunad;
  • nõustada Vabariigi Valitsust soolise võrdõiguslikkuse edendamise strateegia küsimustes; 
  • esitada Vabariigi Valitsusele oma seisukoht ministeeriumide esitatud riiklike programmide vastavuse kohta soolise võrdõiguslikkuse seaduse §-le 9 ning
  • teha ettepanekuid soolise võrdõiguslikkuse edendamisega seotud küsimustes.

Rohkem infot soolise võrdõiguslikkuse nõukogu kohta leiad SIIT.

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu põhimäärus 

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu koosseisu kinnitamine