Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

Euroopa Liidu õigusaktid

Euroopa Liidu õiguses on soolise võrdõiguslikkuse teema puhul olulised liidu aluslepingud, Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta ning valdkonda reguleerivad direktiivid.