Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

ÜRO konventsioon

ÜRO konventsioonidest on soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas Eesti jaoks siduv Konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta ehk CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).