Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

E-KURSUSED

2021 sügis - 2022 kevad töötas Praxis Sotsiaalministeeriumi tellimusel ja Norra Toetused rahastusel välja soolise võrdsuse e-kursused poliitikakujundajatele. Tervikuna annavad e-kursused kompaktse ülevaate olulisematest põhimõtetest soolise võrdsuse teemal ning sellest, kuidas poliitikakujundaja soolise võrdsuse põhimõtteid oma igapäevatöös saab arvestada. Kursus koosneb omakorda neljast tunniajasest alamkursusest, millest esimese (soolise võrdsuse ABC) väljatöötamisel on silmas peetud, et see sobib soolise võrdsuse teemade vallas sissejuhatavaks kursuseks ka tööandjatele ja haridustöötajatele. Teised kolm alamkursust (ametnik soolise võrdsuse edendajana, soolõime ja soolõime hariduse näitel) on eelkõige suunatud poliitikakujundajatele, kuid avalikult kättesaadavad Digiriigi Akadeemia keskkonnas kõigile teemast huvitatule.

E-kursuseid saab läbida tervikuna, kuid tunniajaseid alamkursuseid on võimalik läbida ka eraldisesivalt, sõltuvalt õppija vajadustest ning olemasolevatest teadmistest. Kursused on alates maikuust kättesaadavad Digiriigi Akadeemia kodulehel. Kursuse videosid saab vaadata ka Võrdsuskeskuse youtube lehelt.

Soolise võrduse ABC - https://digiriigiakadeemia.ee/course/view.php?id=25

Ametnik soolise võrdsuse edendajana - https://digiriigiakadeemia.ee/course/view.php?id=27

Soolõime - https://digiriigiakadeemia.ee/course/view.php?id=28

Soolõime hariduse näitel - https://digiriigiakadeemia.ee/course/view.php?id=29