Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

Ülevaade

Eesti ühiskonda on peetud tänu e-riigi arengule, iduettevõtluse edenemisele ning interneti hõlpsale kättesaadavusele digitaliseerimise edulooks. Sooline ebavõrdsus ja soopõhised lõhed avalduvad IKT valdkonnas nt veebirakenduste kasutamisharjumustes, ligipääsus internetile, IKT hariduses, töökohtadele ligipääsul ja küberkuritegevuses. Tehisintellekt ehk AI on samuti teema, kus peab tähelepanu pöörama soomõõtmele.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tähtsus Eesti ühiskonnas on väga suur. Interneti kasutamine on pea universaalne, paljud teenused on muutunud virtuaalseks ja IKT sektorist on saanud oluline osa majandusest (7% SKPst). 

Eestis tegutseb umbes 1200 iduettevõtet, kus töötab ligi 7000 inimest. Hoogsalt kasvav majandussektor on muutunud oluliseks osaks Eesti majandusest. Nii Eestis kui ka Euroopas iseloomustab IKT sektorit töökohtade arvu kasv ja sellega kaasnev üha hoogustuv tööjõupuudus. Üheks võimaluseks tööjõupuudust leevendada on naiste innustamine IT sektoris töötama. Praegu on Eestis IKT spetsialistide seas naisi vaid 22% ja Euroopa Liidus keskmiselt 19%, seejuures on naiste osakaal viimasel kümnendil kasvanud vähe.