Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

Lisalugemist

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi EIGE alaleht “Kliima ja keskkond

Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuringud

Väljaande “Euroopa 2020 ja võrdsed võimalused” keskkonnateemaline alaleht. 

Soolõime teemaleht “Sooline võrdõiguslikkus ja jätkusuutlik areng” 

Naiste keskkonna ja arenguorganisatsiooni (WED) taustadokument Gender mainstreaming practices in the context of climate responses 

Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030 (REKK 2030) 

Eesti kliimapoliitika põhialused 2050

Teel tasakaalustatud ühiskonda III, Kadri Aaviku lühiartikkel    Sugu, sotsiaalne ebavõrdsus ja keskkond intersektsionaalse pilgu läbi