Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

Lisalugemist

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) kultuuri alaleht

Hea tava näide: Tallinn Music Week on liitunud soolise võrdõiguslikkuse algatusega Keychange ja järgib sooliselt tasakaalustatud esindatust kõigis festivali programmiosades

Hea tava näide: FIA ehk Rahvusvahelise Näitlejate Föderatsiooni loend audiovisuaalses loomingus soolise võrdsuse tagamise kohta 

Euroopa Nõukogu eesistujariigi järeldused soolise võrdõiguslikkuse kohta, 2020

Teel tasakaalustatud ühiskonda III, Hedi Liis Toome ja Liis Jõhviku artikkel “Kas etenduskunstid ja audiovisuaalne kunst Eestis loovad naistele ja meestele võrdsed võimalused?” 

Teel tasakaalustatud ühiskonda III, Brigitta Davidjantsi lühiartikkel “Soolisus muusikas: muutused Eesti taasiseseisvumise järgses muusikaelus”