Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

Euroopa Liidu eesmärgid

Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse strateegia toetab von der Leyeni komisjoni kohustust saavutada liit, mis on võrdõiguslik. Strateegiaga soovitakse saavutada aastaks 2025 märkimisväärset edu sooliselt võrdse Euroopa suunas. 

Eesmärk on liit, kus naised ja mehed, tüdrukud ja poisid võivad kogu oma mitmekesisuses vabalt oma valitud teed jätkata, neil on võrdsed võimalused areneda ning nad saavad võrdselt osaleda ja juhtida meie Euroopa ühiskonda.

ELi soolise võrdõiguslikkuse strateegia peamised eesmärgid on

  • soopõhise vägivalla lõpetamine; 
  • sooliste stereotüüpide vaidlustamine; 
  • sooliste erinevuste kõrvaldamine tööturul; 
  • võrdse osaluse saavutamine erinevates majandussektorites; soolise palga ja pensionilõhede käsitlemine; 
  • sugudevahelise lõhe kaotamine ja soolise tasakaalu saavutamine otsuste tegemisel ja poliitikas. 

Strateegia järgib kaksikstrateegia lähenemisviisi soolise võrdõiguslikkuse saavutamisele koos sihipäraste meetmetega ning intersektsionaalsus on selle rakendamise läbiv põhimõte. Strateegia ühe esimese tegevusena tegi komisjon 2021. aasta kevadel ettepaneku siduvate palkade läbipaistvuse meetmete kohta.

Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025.