Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

Euroopa Nõukogu eesmärgid

Euroopa Nõukogu soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2018–2023 üldeesmärk on tõhusalt realiseerida sooline võrdõiguslikkus ning suurendada naiste ja meeste mõjuvõimu Euroopa Nõukogu liikmesriikides. 

Selleks toetab EN õigusraamistiku tugevdamist soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ja teeb seda soolise võrdõiguslikkuse komisjoni (GEC) juhendamisel. 

Strateegia seab kuus eesmärki:

1) ennetada ja võidelda sooliste stereotüüpide ja seksismi vastu,

2) ennetada naistevastast ja perevägivalda ning võidelda nende vastu,

3) tagada naiste võrdne juurdepääs õigusemõistmisele,

4) saavutada naiste ja meeste tasakaalustatud osalemine poliitilises ja avalikus otsustamises,

5) kaitsta naissoost migrantide, pagulaste ja varjupaigataotlejate õigusi,

6) arvestada sugu kõigis poliitikavaldkondades ja meetmetes.

Täpsemalt saab eesmärkide ja tegevuste kohta lugeda Euroopa Nõukogu soolise võrdõiguslikkuse strateegiast 2018–2023.