Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik on sõltumatu ja erapooletu ametiisik, kes järgib soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse täitmist. Volinik nõustab ja abistab kõiki, kes tunnevad, et neid on diskrimineeritud. Volinik nõustab ka tööandjaid või muid organisatsioone, kes soovivad nõu soolise võrdõiguslikkuse rakendamisel oma organisatsioonis. Volinikku toetab tema töös voliniku kantselei.

Voliniku ametisse nimetamine, tema volituste lõppemine ja tema tegevuse piirangud ning voliniku pädevus on sätestatud võrdse kohtlemise seaduses.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku veeb 

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ning kantselei põhimäärus