Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

Euroopa Nõukogu õigusaktid

Eesti jaoks siduvad Euroopa Nõukogu õigusaktid on Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon, Euroopa sotsiaalharta ning Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon.