Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

Erimeetmed

Erimeetmetega antakse eelis ebasoodsamas olukorras oleva soo esindajatele. Nende eesmärk on aidata eemaldada barjääre (näiteks eelarvamusi ja stereotüüpe) ja diskrimineerivaid praktikaid, mis takistavad tegeliku soolise võrdsuse saavutamist ja tasandada ajalooliselt väljakujunenud soolist ebavõrdsust. 

Erimeetmed ei ole diskrimineerivad, sest nende eesmärk on kaasa aidata soolise võrdsuse saavutamisele. Ühele või teisele soole suunatud erimeetmeid rakendatakse eelkõige spetsiifiliste soolise võrdsuse edendamise programmide raames.

Erimeetmeid võib rakendada nii riigi, kohaliku omavalitsuse kui ka organisatsiooni tasandil.