Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

Lisalugemist

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi EIGE põllumajanduse ja maaelu alaleht

Eesti Statistikaameti andmebaas

Euroopa Komisjoni analüüs “Farm Structures”  

Euroopa Parlamendi uuring “The professional status of rural women in the EU”  2019

“Keskuse ja ääremaa lõhe Eestis”, Eesti Inimarengu Aruanne 2019/2020 

Naised Euroopa põllumajanduses