Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

Soolõime etapid

Soolise võrdsuse saavutamine on läbiv poliitiline eesmärk, mida tuleb arvestada kõikides poliitikavaldkondades ja kõikides poliitikakujundamise etappides. 

Soolõime rakendamine on pikk ja järjepidev protsess. Et see oleks efektiivne, ei saa seda teha vaid projektipõhiselt, vaid see peab muutuma organisatsiooni igapäevase tööprotsessi loomulikuks osaks. 

Poliitika kujundamise protsessi võib jagada viide etappi: ettevalmistus ja olukorra analüüs, eesmärkide püstitamine ja tegevuste valik, rakendamine, seire ja hindamine. Soolõime etapid on samad.