Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

4. Seire

Seire on eesmärgi poole liikumise edenemise jälgimise pidev protsess, mis hõlmab ka tekkinud takistuste kõrvaldamist. Seirega kogutakse kvantitatiivset ja kvalitatiivset infot, mis aitab näha, kuidas on tegevuste rakendamisel liigutud seatud eesmärkide suunas, sh läbivate teemade eesmärkide – nagu sooline võrdsus – suunas. Seire osutab võimalike tegevuste sisu või teostamisviisi muutmise vajadustele.

Seire peab andma vastuse küsimusele, milline on konkreetse poliitkameetme panus soolise võrdsuse edendamisse. Kõik indikaatorite näitajad tuleks esitada soo järgi eristatud kujul.

Seirekomisjonide koosseisu peaksid kindlasti kuuluma ka soolise võrdsuse eksperdid ning läbivaid teemasid puudutavad küsimused peaksid olema seirekomisjoni päevakorras võrdväärselt teiste küsimustega.