Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

5. Hindamine

Poliitikameetmete rakendamise hindamisel tuleb hinnata ka soolise võrdsuse põhimõttega arvestamist.

Soolise võrdsuse põhimõttega arvestamise hindamine hõlmab:

  • soolõime strateegia rakendamise hindamist – hinnatakse, kas ja kuidas on kasutatud soolõime strateegiat;
  • soolise võrdsuse eesmärgi saavutamise hindamist – hinnatakse meetmete tulemusi ja mõju soolise võrdsuse eesmärgi saavutamisel.

Hindamine annab parimaid tulemusi, kui meetmete panust soolise võrdsuse edendamisse käsitletakse kogu hindamisprotsessi ühe lahutamatu osana.

Selleks, et hinnata, kas naiste ja meeste võrdsusesse kui ühte läbivasse teemasse on panustatud, on vaja:

  • Teoreetilisi teadmisi sooküsimustest (sotsiaalne sugu, soosüsteem, soorollid jne).
  • Teadmisi soolõime strateegiast, selle rakendamise eeltingimustest, vahenditest ja meetoditest.
  • Teadmisi soolise ebavõrdsuse probleemidest hinnatavates valdkondades.
  • Teadmisi rahvusvahelisel tasemel kokkulepitud soolise võrdsuse eesmärkidest.
  • Metoodilisi teadmisi ja oskusi – oskusi kasutada nii kvalitatiivseid kui kvantitatiivseid meetodeid, analüüsida sugude kaupa esitatud andmeid ja indikaatoreid.