Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

Ülevaade

Soolise võrdsuse (võrdõiguslikkuse) edendamine aitab suurendada nii naiste kui ka meeste heaolu ning luua sotsiaalselt õiglasemat ja jätkusuutlikumat ühiskonda. Seaduse järgi peavad soolist võrdõiguslikkust edendama kõik riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste asutused, haridus-, teadus- ja koolitusasutused ning tööandjad. Selleks kasutatakse kahte erinevat strateegiat.