Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

Teel tasakaalustatud ühiskonda III

2021. a lõpus valminud kogumik pakub terviklikku vaadet soolise võrdõiguslikkuse arengule Eestis viimase kümne aasta jooksul.

Eelnevate „Teel tasakaalustatud ühiskonda“ kogumike loodud traditsiooni järgides vaagivad 22 kogumiku autorit soolise võrdõiguslikkuse valupunkte peamistes ühiskonnaelu valdkondades, sealhulgas naiste ja meeste positsiooni tööelus, muutunud pereelu, naisi ja mehi poliitikas, haridust ja sugu, kodanikuühiskonna arengut, tervist ja vananemist, naistevastast vägivalda ning meedia rolli.

Samas on kogumikku lisandunud mitmed olulised uued ja päevakajalised teemakäsitlused: seksuaalne ahistamine, keskkonnaprobleemide kokkupuutepunktid soo ning soolise ebavõrdsusega, rändeküsimuse sooline dimensioon ning naiste osalemine idufirmade tegevuses.

Käesolev kogumik on jätk 2000. a ÜRO Arenguprogrammi eestvõttel ja 2010. a Sotsiaalministeeriumi vedamisel välja antud samanimelistele kogumikele.

Kogumikust leiab järgmised artiklid:

 • Rainer Kattel: Eessõna
 • Raili Marling Kas ikka veel teel tasakaalustatud ühiskonna poole? 
 • Ave Roots Meeste ja naiste olukord tööturul viimasel kümnendil ( 2010-2020) 
 • Pirjo Turk Töö ja pereelu ühitamine
 • Triin Kask Idufirmade naisasutajatest Eestis
 • Marion Pajumets Eesti rände soodimensioon
 • Riina Sikkut Sugu ja tervis
 • Tiina Tambaum Vananedes kaob sugu
 • Helen Biin Naised Eesti poliitikas 21. sajandi kolmanda kümnendi lävel
 • Helen Talalaev: Kodanikuühiskonnast ja kodanikuaktiivsusest
 • Kadri Aavik Sugu, sotsiaalne ebavõrdsus ja keskkond intersektsionaalse pilgu läbi
 • Kristiina Luht, Airi Mittendorf Naistevastase vägivalla eri tahud
 • Kristiina Luht Naistevastase vägivalla ohvrite abistamine praeguses Eestis ja arenguplaanid
 • Piret Karro Seksuaalne ahistamine, selle kriminaliseerimine ja avalik arutelu
 • Ülle-Marike Papp Haridus ja sooline võrdsus
 • Anne Kahru Naised teaduses koroona-ajal, ent mitte ainult sellest
 • Loone Vilumaa Eesti teadusagentuuri soolise võrdõiguslikkuse kava
 • Liis Jõhvik, Hedi-Liis Toome Kas etenduskunstid ja audiovisuaalne kunst Eestis loovad naistele ja meestele võrdsed võimalused ?
 • Brigitta Davidjants Soolisus muusikas: muutused Eesti taasiseseisvumise järgses muusikaaelus
 • Helis Sikk Sotsiaalmeedia kui soolistatud ruum
 • Barbi Pilvre Eesti meediamaastik ja sooline võrdõiguslikkus
 • Mari-Liis Sepper Sooline võrdsus kümme aastat hiljem- mitu sammu edasi, mitu tagasi ? 

Kogumiku terviktekst :