Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

Aruanded soolise võrdsuse kohta

Ülevaateid meeste ja naiste võrdsuse olukorrast Euroopa Liidus ja Eestis leiab järgmistest allikatest.

  • Euroopa Komisjoni iga-aastane meeste ja naiste võrdsuse raport „Progress on equality between women and men”. Loe viimast raportit.
  • ÜRO konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta (CEDAW) täitmise riiklikud raportid. Loe aruandeid siit (riigi alt tuleb Estonia valida). 
  • Pekingi deklaratsiooni ja tegevuskava aruanded: Pekingi +25 aruanne Eesti tegevuse kohta

Sotsiaalministeeriumi tellimusel perioodiliselt tehtavatest soolise võrdõiguslikkuse monitooringutest, kust leiab infot eestimaalaste hoiakute ja kogemuste kohta soolise võrdsuse ja ebavõrdsusega seotud teemadel. Vaata viimast monitooringut