Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring

Soolise võrdõiguslikkuse monitooringu eesmärk on saada ülevaade Eesti meeste ja naiste hoiakute ja kogemuste kohta soolise võrdsuse ja ebavõrdsusega seotud teemadel. 

Monitooringuga saab teada, kas ning kuidas on see, mida peetakse meestele ja naistele „omaseks ja normaalseks“ ajas muutunud ning kuidas sellekohased hoiakud taustarühmade kaupa erinevad. Samuti kaardistatakse monitooringuga meeste ja naiste kokkupuuteid sooliselt ebavõrdse kohtlemisega ning kohustuste ja vastutuse jagunemist kahe sugupoole vahel.

Monitooring on sisendiks soolist võrdsust edendavate poliitikameetmete kujundamisel. Seni on monitooringut tehtud kuus korda (2003, 2005, 2009, 2013, 2016, 2021).

Tutvu viimase soolise võrdõiguslikkuse monitooringu tulemustega.

Seni valminud soolise võrdsuse uuringud leiab nii Võrdsuskeskusesotsiaalministeeriumi (s.o enne 2022. a valminud uuringud) kui majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (pärast 2022. a valminud uuringud) kodulehtedelt.