Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Võrdsuskeskus – uus võrguvärav soolise võrdsuse huvilistele

Sooline võrdsus
2 minuti lugemine
Uudis

2021. a detsembriks valminud Võrdsuskeskuse veebikeskkond hakkab pakkuma kasulikku ja huvipakkuvat lugemist nii poliitikakujundajatele, tööandjatele, haridustöötajatele kui ka kõigile teistele soolise võrdsuse valdkonnast huvitatuile.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hallatav Võrdsuskeskus on virtuaalne kompetentsikeskus, mis on loodud eesmärgiga suurendada erinevate sihtgruppide teadlikkust soolise võrdsuse (soolise võrdõiguslikkuse) põhimõtetest pakkudes iseõppeks vajalikku tuge.

Võrdsuskeskuse leht koondab ühte kohta nii olemasolevad kui keskuse vedamisel loodavad värsked materjalid alates uuringutest, artiklikogumikest ja juhenditest kuni e-loengute ja teiste erinevate praktilist iseseisvat õpet toetavate materjalideni välja. Võrdsuskeskuse lehelt leiab soolise võrdõiguslikkuse valdkonna olulisemaid uudiseid ning mitmesugust põnevat infot ürituste, koolituste ja kampaaniate kohta. 

Võrdsuskeskusele sisenemiseks on kasutajatel võimalus valida 4 erineva profiili vahel – lisaks kõike teemasid kokku koondavale profiilile, on eraldi profiilid loodud poliitikakujundajale, tööandjale ja haridustöötajale, et hõlbustada viimatinimetatutel neile huvipakkuva ja vajamineva info kiiret leidmist.

Võrdsuskeskuse veebikeskkond tehakse avalikkusele esmakordselt kättesaadavaks artiklikogumiku "Teel tasakaalustatud ühiskonda"  esitlusürituse raames 1.12.2021. Nimetatud põhjusel on kogumiku esitlusüritusele esinema kutsutud ka Sotsiaalministeeriumi projektipartner Kilden genderresearch.no direktor Linda Marie Rustad, kes annab ülevaate Norra viimase 10 aasta olulisematest arengutest soolise võrdõiguslikkuse vallas.

Ürituse salvestuse ning artiklikogumiku „Teel tasakaalustatud ühiskonda“ tekstid leiab huviline edaspidi Võrdsuskeskuse lehelt.

Võrdsuskeskuse loomist rahastatakse Norra Toetused 2014-2021 projektist „Soolise võrdõiguslikkuse virtuaalne kompetentsikeskus“.