Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Перейти к основному содержанию
Accessibility

Sooline võrdsus

Все темы

Eesti vabaühendused

Eestis tegutsevad mitmed vabaühendused, kes toetavad soolise võrdõiguslikkuse edendamist. 

Vastavalt soolise võrdõiguslikkuse seaduse § 9 lõikele 21 kehtib riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste asutustel soolõime strateegia rakendamisel kohustus vajaduse korral konsulteerida asjakohaste huvigruppide ning vabaühendustega, kellel on õigustatud huvi aidata võidelda soolise diskrimineerimise vastu.