Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Перейти к основному содержанию
Accessibility

Sooline võrdsus

Все темы

Millest sõltub soolõime edukus?

Erinevate riikide kogemustest soolõime strateegia rakendamisel on koorunud välja viis tegurit, millele tuleks tähelepanu pöörata, et soolõime strateegia rakendamise protsess oleks sujuv ja tulemus efektiivne.