Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Перейти к основному содержанию
Accessibility

Sooline võrdsus

Все темы

Näited soolõime rakendamisest

Rootsis on alates 2006. aastast soolõime ja mitmekesisuse lõime kohustuslik kõikidele ametitele ja institutsioonidele, eesmärgiga saavutada sooline võrdsus kõigis valdkondades. Kunstivaldkonnas on vastutav Rootsi kunstinõukogu (Kulturrådet). Kunstinõukogu ülesanne on jälgida ja edendada soolise võrdõiguslikkuse parandamist etenduskunstide valdkonnas. Alates 2006. aastast on nõukogu võtnud meetmeid soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks oma töös ja korralduses, näiteks: soolõime nõukogu rahastatavates projektides; rahastatakse pikaajalisi projekte, mis edendavad soolist võrdõiguslikkust etenduskunstides, tellitakse perioodilisi aruandeid soolise võrdõiguslikkuse kohta etenduskunstivaldkonnas, milles analüüsitakse soolõime rahastamist etenduskunstides ja koostatakse poliitilisi soovitusi, et eesmärgini jõuda.