Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Перейти к основному содержанию
Accessibility

Sooline võrdsus

Все темы

Ülevaade

Soolise võrdsuse (võrdõiguslikkuse) edendamine aitab suurendada nii naiste kui ka meeste heaolu ning luua sotsiaalselt õiglasemat ja jätkusuutlikumat ühiskonda. Seaduse järgi peavad soolist võrdõiguslikkust edendama kõik riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste asutused, haridus-, teadus- ja koolitusasutused ning tööandjad. Selleks kasutatakse kahte erinevat strateegiat.