Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Перейти к основному содержанию
Accessibility

Sooline võrdsus

Sissejuhatus

Teel tasakaalustatud ühiskonda

Üheks oluliseks katseks anda ülevaade naistest ja meestest Eesti ühiskonna eri sfäärides oli Sotsiaalministeeriumi 2000. aastal ilmunud kogumik „Teel tasakaalustatud ühiskonda: naised ja mehed Eestis“. Kümne aasta jooksul on see pilt ning ka meie teadmised soo ja ühiskonna suhetest tugevasti muutunud. Käesolev jätkukogumik ongi oma eesmärgiks seadnud analüüsida seda, kuidas Eesti ühiskond on viimase kümne aasta jooksul eri valdkondades soolise ebavõrdsuse problemaatikaga tegelenud ning milliseks on kujunenud meie naiste ja meeste praegune olukord ja võimalused.